Menu
 • 0
Help

Hello Mr.

If you need help, please don’t hestitate to contact us. Below you find our contact data.

E-Mail:

Ok Need help?

Generelle vilkår og betingelser (B2C)

 1. Generelt

De generelle salgsbetingelser (i det følgende benævnt “generelle vilkår og betingelser”) gælder udelukkende for hver ordre af produkter, udstyr, værktøj og andre varer (i det følgende benævnt “produkter”). Ordren skal foretages af en fysisk person over 18 år (herefter kaldet “kunde”) og som ikke driver virksomhed på vegne af en virksomhed. Den pågældende skal have et MED-EL implantat indsat ved hjælp af en operation eller et knogleledende høreapparat fra MED-EL. Produkter købes til personlig brug og ikke til erhvervsmæssige formål via hjemmesiden www.dk.shop.medel.com eller lignende web-adresser, der kan bruges til enhver tid (herefter under navnet “Webshop”) fra firmaet MEDEL Nordic AB, organisationsnummer 559073-2359, adresse: Kistagången 16, Hiss A, plan 5, 164 40 Kista, Sverige.

Kontraktgrundlaget mellem MED-EL NORDIC AB og kunden består af disse generelle vilkår. De generelle vilkår og betingelser må ikke ændres ensidigt af kunden og accepteres af kunden ved bestilling.

 1. Bestilling

For at ordren skal være gyldig, skal den registreres elektronisk via webshoppen. Oplysninger om hvilke produkter der bestilles og kundens fulde leveringsadresse skal være en del af selve ordren. Når kunden bekræfter ordren på webshoppen, er den komplet. MED-EL NORDIC AB bekræfter straks ordren via e-mail (elektronisk ordrebekræftelse) til kunden.

Datoen hvor ordren er registreret i Webshoppen er den dato, der står på ordrebekræftelsen og i den registrerede ordreinformation på webshoppen.

Hvis ordren er åbenlyst urimelig, eller hvis der er en løbende betalingskonflikt med kunden vedrørende en tidligere ordre, forbeholder MED-EL NORDIC AB sig ret til at afvise ordren.

Billeder eller videoer på Webshop af produkter mv. Er kun vejledende og giver ingen garanti for, hvordan produktet faktisk ser ud, detaljer eller antallet af produkter, som kunden modtager. Oplysninger fra tredjepart på Webshop påtager sig intet ansvar for MED-EL NORDIC AB.

Produkter, der udsolgt eller fejl i billeder eller på webshoppen, dvs. fejl i beskrivelse eller tekniske specifikationer af produktet, forkerte priser eller forkerte oplysninger om produktets tilgængelighed er ikke et ansvar, som MED-EL NORDIC AB påtager sig. MED-EL NORDIC AB har til enhver tid ret til at rette op på sådanne fejl, samt at ændre eller opdatere oplysningerne på webshoppen.

Alle aktiviteter relateret til ordren er udelukket fra Kundens ansvar. En omsorgsperson kan bruge Webshop på vegne af et barn under atten (18) år, og hvis det sker i overensstemmelse med loven om værgemål (LBK nr 1015 af 20/08/2007). MED-EL NORDIC AB påtager sig intet ansvar for udenforstående misbrug af Webshop på vegne af en kunde eller for eventuelle konsekvenser og skader som følge heraf, medmindre kunden kan bevise, at tredjeparter har fået kendskab til kundens oplysninger på grund af MED-EL NORDIC AB’s forsømmelighed.

Hvis kunden ikke accepterer salgsbetingelserne på webshoppen, kan MED-EL NORDIC AB afvise kundens adgang til webshoppen og / eller ikke acceptere ordren.

 1. Pris

I ordrebekræftelsen af ??MED-EL NORDIC AB og ved betaling er prisen angivet med alle gebyrer, skatter, moms og transportomkostninger.

Prisen angivet på ordre dato gælder. Hver pris for hvert produkt er angivet på webshoppen. Prisen er i danske kroner, og skatter og gebyrer er inkluderet med undtagelse af leveringsomkostninger, som skal betales af kunden.

 1. Produkt Tilgængelighed

MED-EL NORDIC AB informerer kunden via e-mail, viser det sig, at produktet ikke er tilgængeligt efter bestillingen er blevet bekræftet og tilbyder tilbagebetaling eller levering af en lignende vare til tilsvarende pris og kvalitet. Hvis kunden vælger refusion, annulleres ordren automatisk og beløbet refunderes i sin helhed til kunden uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter annullering.

MED-EL NORDIC AB forbeholder sig ret til at afvise en ordre og levering af Produkter, der ikke længere er tilgængelige.

 1. Levering

Leveringstiden varierer efter kundens valgte leveringsmetode og leveres normalt mellem en (1) og syv (7) arbejdsdage. Leveringstiden er angivet i ordrebekræftelsen og vil vare længere, hvis kunden bestiller et produkt, der udsolgt eller ikke er på lager. Afvigelser fra den angivne leveringsdato kan forekomme.

Ved forsinkelser informeres kunden. Med mindre andet er aftalt med kunden, tager leveringen mere end 30 dage ud over den annoncerede leveringstid, og forsinkelsen skyldes ikke kundens omstændigheder, kan kunden annullere købet.

Kunden skal kunne hente eller modtage pakken i overensstemmelse med gældende anvisninger fra MED-EL NORDIC AB eller vareleverandøren alt afhængigt af den valgte betalingsform og leveringsløsninger. Kunden skal fremlægge gyldigt identifikations- og bestillingsnummer ved levering. Kunden opkræves et gebyr svarende til leveringsomkostningerne, hvis pakken ikke afhentes eller modtages.

 1. Betaling

MED-EL NORDIC AB tilbyder betaling via faktura, og MED-EL NORDIC AB forbeholder sig ret til at ændre betalingsmetoden, hvis den valgte metode ikke fungerer på tidspunktet for handel.

Hvis en kunde undlader at betale, kan MED-EL NORDIC nægte at modtage en ordre eller blokere kundens brugerkonto.

 1. Garanti

Nogle af produkterne fra MED-EL NORDIC AB er dækket af garanti. Produktgaranti dækker kun produktionsfejl og fabrikations fejl, ikke fejl som følge af Kundens ændringer i produktets funktion eller udseende. Kundens ordrebekræftelse er gyldig som garantibevis.

 1. Fortrydelsesret

Acc. Nuværende forbrugerlovgivning er 14-dages afbestillingsperiode ved køb af produkter fra webshoppen. dvs. Kunden kan trække sig tilbage fra købet ved anmeldelse inden 14 dage fra det tidspunkt, hvor Kunden eller plejeren har modtaget det bestilte Produkt.

Hvis kunden fortryder købet og ønsker fuld refusion af produktet, skal produktet ikke håndteres ud over det, der er nødvendigt for at bestemme produktets funktion eller kvalitet. MED-EL NORDIC AB har ret til at fradrage et beløb fra restitutionsbeløbet svarende til produktets tab af værdi, hvis kunden har håndteret produktet ud over dette.

Hvis produkter med brudt forsegling ikke kan returneres af sundhedsmæssige eller hygiejniske grunde, gælder afbestillingsperioden ikke. Hvis kunden ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, må et forseglet produkt (i overensstemmelse med nogle af ovenstående undtagelser) ikke have brudt forseglingen. Retten til at fortryde vil derfor ophøre, hvis kunden bryder forseglingen.

Kunden skal sende en klar besked til MED-EL NORDIC AB inden udløbet af fristen, hvis man ønsker at trække sig tilbage fra et køb foretaget på webshoppen. Kontakt venligst her for hurtig behandling: [https://www.medel-nordic.com/nb/kontakt/]. Kunden skal give alle relevante oplysninger og oplysninger som navn, adresse, e-mail adresse, ordrenummer mv.

For at kunne gøre brug af sin fortrydelsesret inden for fristen, skal kunden inden udløbet af denne periode meddele, at han / hun har til hensigt at gøre brug af sin ret til at trække købet tilbage.

Retur fragt skal betales af Kunden, som er ansvarlig for den tilstand, produktet er i efter de modtagne varer, sendes retur. Send returnerede produkter inden for 14 dage fra meddelelsen om brug af fortrydelsesret til MED-EL NORDIC AB. MED-EL NORDIC AB anbefaler, at produktet returneres forsvarligt pakket i god emballage, i god stand og i originalemballage. MED-EL NORDIC AB anbefaler, at returforsendelser foretages i henhold til. hvordan det kommer fra MED-EL NORDIC AB kundeservice.

MED-EL NORDIC AB refunderer købsprisen Kunden har betalt for Produktet, hvis Kunden benytter sig af sin ret til at trække købet tilbage. Et beløb kan fratrækkes refusionsbeløbet for MED-EL NORDIC AB tilsvarende værditab Produktet er faldet i forhold til produktets oprindelige værdi. Dette gælder kun, hvis et sådant tab af værdi skyldes Kundens håndtering af produktet ud over det, der var nødvendigt for at bestemme kvalitet eller funktionalitet, og i det omfang det er sket.

MED-EL NORDIC har ret til at tilbageholde restrefusionen, indtil MED-EL NORDIC AB har modtaget produktet, eller Kunden har bevis for, at Produktet er returneret. MED-EL NORDIC AB refunderer kunden senest 14 dage efter modtagelsen af ??meddelelsen om brug af fortrydelsesretten.

 1. Klager

MED-EL NORDIC AB anbefaler at klage foretages ved at kontakte MED-EL NORDIC AB kundeservice. Ved klage over mangler i varer skal kunden kontakte MED-EL NORDIC AB hurtigst muligt. MED-EL NORDIC AB betaler returomkostninger for godkendte klager. Når et anklaget produkt returneres og MED-EL NORDIC AB har godkendt klagen i overensstemmelse med gældende lovgivning vil MED-EL NORDIC AB erstatte produktet eller afhjælpe skaden. MED-EL NORDIC AB forbeholder sig ret til at afvise en klage, hvis det viser sig, at produktet er fejlfrit ifølge gældende lovgivning.

 1. Ansvar

MED-EL NORDIC AB er ikke ansvarlig for manglende levering i henhold til kontraktlige forpligtelser i henhold til disse Almindelige Betingelser, hvis en sådan levering ikke skyldes uforudsete omstændigheder, force majeure eller omstændigheder som angivet i forbrugerkøbsloven (LBK nr 140 af 17/02/2014), herunder § 24

MED-EL NORDIC AB forpligter sig til at levere Produkter, der overholder gældende dansk lovgivning.

MED-EL NORDIC AB er ansvarlig for enhver direkte og forudsigelig skade Kunden oplever som følge af indgåelse eller gennemførelse af gældende Generelle Vilkår og Betingelser.

MED-EL NORDIC AB kan under alle omstændigheder ikke holdes ansvarlig for skader, der er opstået ved brug af produktet i strid med brugsanvisningen.

MED-EL NORDIC AB hæfter ikke for risici som følge af brugen af ??internettet, især ingen afbrydelser, overtrædelser eller computervirus.

 1. Beskyttelse

Både MED-EL NORDIC AB og MED-EL Medical Electronics er dataansvarlige for behandling af kundens personlige oplysninger. Oplysninger om MED-EL NORDIC AB og MED-EL Medical Electronics G.m.b.H. Behandlingen af ??kundens personlige oplysninger er fastlagt i virksomhedernes fælles privatlivspolitik, som kunden også er part i når han køber, og som er tilgængelig på webshoppens hjemmeside.

 1. Intellektuelle og industrielle rettigheder

Alle oplysninger, varemærker, firmanavne, produktnavne, billeder, videoer, oplysninger om produkterne osv. På denne webshop er beskyttet af bl.a. intellektuelle ejendomsrettigheder og markedsføringsrettigheder. Intet indhold kan kopieres eller bruges uden forudgående skriftlig godkendelse fra MED-EL NORDIC AB

Ethvert link til MED-EL NORDIC ABs webshop via “[indramning]” og “[in-line linking]” er strengt forbudt uden forudgående godkendelse fra MED-EL NORDIC AB.

Links til MED-EL NORDIC ABs webshop er kun tilladt i overensstemmelse med de generelle vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden, som er tilgængelige på [www.medel.com/en].

MED-EL NORDIC AB forbeholder sig ret til, uden forsinkelse eller forudgående varsel, at fjerne ethvert link, der overtræder ovenstående generelle brugsbetingelser. MED-EL NORDIC AB ejer de immaterielle og industrielle rettigheder i forbindelse med de nuværende Produkter og tekniske oplysninger, der kan meddeles Kunden, når der udføres en ordre.

 1. Generelle vilkår

Delvis invaliditet: Hvis en eller flere af bestemmelserne i de generelle vilkår og betingelser viser sig at være ugyldige, ulovlige eller på ingen måde uanvendelige, tages de ikke i betragtning uden hensyntagen til gyldigheden af ??de øvrige bestemmelser.

Gældende lovgivning og tvistbilæggelse: I tilfælde af klager eller tvister følger MED-EL NORDIC AB Klageløsning afgørelser (og forbrugerklagenævnet). Forbrugerrådet kan nås via hjemmesiden https://naevneneshus.dk/ eller på adressen: Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Kunden har også ret til at klage via EU’s platform for digital tvistbilæggelse, som findes på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Derudover kan danske domstole prøve sager mellem MED-EL NORDIC AB og kunden. De generelle vilkår skal fortolkes i overensstemmelse med. nuværende danske lovgivning

WaterWear

For RONDO 2, RONDO, SONNET, OPUS 2 og SAMBA